VISIE

 

 

OPGAVE
Elke ontwerpopdracht begin ik met een onderzoek naar de vraag van de opdrachtgever. Wat is zijn doel met de opdracht?
Ik vind het plezierig als de keus op mij is gevallen, maar…. wat verwachten opdrachtgever en architect precies van elkaar?

VISIE
In het ontwerpproces streef ik naar een architectuur die een vanzelfsprekende, natuurlijke ruimtelijkheid heeft, duurzaam is én een waardevolle woon- en werkomgeving oplevert. Licht en lucht zijn hierbij de belangrijkste ingrediënten.
Ik wil gebouwen maken die voor een bezoeker overzichtelijk zijn en waarin een bewoner zich op zijn gemak voelt.
Zorgvuldig gedetailleerde gebouwen. Gebouwen die helder, slim en compact zijn
.

WERKWIJZE
Ik voel mij verplicht alles te doen om de opdrachtgever dat gebouw te geven waar hij om vraagt. Opdrachtgever en architect  stellen samen de essentie van de opdracht vast. De opdrachtgever verleent zijn goedkeuring per onderscheiden fase van het ontwerpproces.
In dit proces put ik mijn kennis en creativiteit  uit een lange ervaringsperiode, sinds 1983, als ontwerper op vele terreinen : Woningbouw, kantoren, winkelcentra, parkeergarages, bioscopen, scholen en interieuropdrachten
.


PETER VAN DER KLUGT ARCHITECT